• Skattesystemet i Polen

  Du kender det danske skattesystem, og en sammenligning mellem dette og det polske er derfor relevant. Personer, der har bopæl i Polen, beskattes af deres globale indkomst. [...]
 • Din selvangivelse for 2018

  24. januar 2019 // 0 Comments

  Mandag den 11. marts 2019 kan ca. 85% af os se vores årsopgørelse for 2018 ved at gå ind på den personlige skattemappe på skat.dk. Har du korrektioner hertil, kan disse samtidig foretages elektronisk. Uofficielt vil det formentlig allerede [...]
 • Udstationering i Polen

  14. november 2017 // 0 Comments

  Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]
 • Social sikring i Polen

  14. november 2017 // 0 Comments

  Polen er medlem af EU, og har derfor tilsluttet sig EU’s forordninger om social sikring. Det betyder, at man som dansk statsborger altid enten vil være socialt sikret i [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

 • Pensionsmodtager

  14. november 2017 // 0 Comments

  Beskatningen af pensioner i Polen afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til Polen, vil [...]
 • Lønmodtager i Polen

  14. november 2017 // 0 Comments

  Hvis du skal arbejde i Polen, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej Fast [...]
 • Indkomster fra Polen som bosat i Danmark

  14. november 2017 // 0 Comments

  Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra polske, vil beskatningen af disse være bestemt af den dansk-polske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du fx [...]