Indkomster fra Polen som bosat i Danmark

Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra polske, vil beskatningen af disse være bestemt af den dansk-polske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Har du fx lejeindtægter, ejendomsavancer, udbytter, og royalties vil disse blive beskattet i Polen som kildeland og i Danmark som bopælsland, hvor Danmark så vil give nedslag i den danske skat for den polske skat efter et creditprincip.

Har du fx renteindtægter, aktieavancer, kursgevinster vil disse udelukkende blive beskattet i Danmark med de almindelige danske skattesatser.

Kontakt os på info@inwema.dk , hvis du har brug for hjælp.