Skattesystemet i Polen

Du kender det danske skattesystem, og en sammenligning mellem dette og det polske er derfor relevant.

Personer, der har bopæl i Polen, beskattes af deres globale indkomst. Personer, der ikke har bopæl i Polen, beskattes kun af visse indkomster fra polske kilder. En person anses for at have bopæl i Polen, hvis centret for dennes livsinteresser ligger i Polen, eller hvis personen opholder sig i Polen mere end 183 dage i kalenderåret.

Indkomstskatten udgør max 32 %, der nås ved en skattepligtig indkomst på 85528 Zloty (2017).

Som bosiddende i Polen skal du ikke betale formueskat.

Ikke bosiddende skattepligtige i Polen skal som hovedregel betale polske indkomstskatter med de samme satser som for bosiddende (se ovenfor).

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.