Lønmodtager i Polen

Hvis du skal arbejde i Polen, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som:

  • Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark
  • Husstand i Danmark eller ej
  • Fast bolig i Polen eller pendler
  • Kort eller lang opholdsperiode i Polen
  • Arbejds- og opholdsmønster
  • Arbejdsgiver i Polen, Danmark eller tredjeland
  • Udstationeret eller lokalansat

Dette medfører, at der findes rigtig mange forskellige skattemæssige kombinationer (minimum 10 grundlæggende situationer).

Sammenfattende kan det siges, at 3 kombinationer typisk er skattemæssigt gunstige, 3 kombinationer er typisk skatteneutrale, mens 4 kombinationer typisk er skattemæssigt ugunstige.

Der er derfor ganske ofte gode grunde til, at du tilrettelægger din situation bedst muligt i Polen. En rådgivning, der sender dig ind i en af de 3 bedste skattemæssige situationer, vil du blive glad for.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.