Social sikring i Polen

Polen er medlem af EU, og har derfor tilsluttet sig EU’s forordninger om social sikring. Det betyder, at man som dansk statsborger altid enten vil være socialt sikret i Polen eller i Danmark, hvis man bor i et af landene. Det betyder også, at man ikke skal betale sociale bidrag i mere end et af landene på samme tid.

Social sikring består af forpligtelser i form a betaling af sociale bidrag pålagt arbejdsgiver og medarbejder.
Arbejdsgiverens bidrag beregnes af medarbejderens bruttoløn. Bidragene udgør som hovedregel op til maximalt 19,86 % af den skattepligtige bruttolønindkomst.

Medarbejderens bidrag udgør 13,17 % af bruttolønnen, dog som hovedregel af max 127.890 EURO.

Derudover består den sociale sikring af sociale rettigheder, herunder sygesikring, arbejdsskadeforsikring, arbejdsløshedsforsikring, offentlig førtidspension og aldersopsparing.

Kontakt os på info@inwema.dk , hvis du har brug for hjælp.